Lubuskie Konfrontacje Artystyczne- Konkurs Fotograficzny

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 🤩🤩🤩
FOTOGRAFIA
 
Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym – „To mnie pasjonuje”, który wyłoni reprezentantów Gminy Witnica na szczeblu powiatowym.
Dla uczestników przewidziano pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Laureaci poszczególnych kategorii będą mogli także uzyskać nominację do udziału w konkursie fotograficznym na etapie powiatowym, który odbędzie się 12 maja 2021 w Miejskim Domu Kultury w Witnicy.
 
Tegoroczne finały wojewódzkie zaplanowane są w terminie 12 czerwca w ZOK- Zielona Góra.
👇👇👇👇👇
 
REGULAMIN
1. Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Witnica, realizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
I grupa 2007-2003
II grupa 2002 i starsi
 
2. Cele konkursu:
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno oraz dostrzeganie niezwykłych form oraz obrazów w życiu codziennym, które na co dzień są pomijane lub niezauważane. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, ludzi, przedmiotów itp. jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.
 
3. Technika i forma wykonania:
– autor może zgłosić jedną pracę, w wersji cyfrowej w formie pliku jpg o szerokości boku 1200 pikseli 72 dpi..
– praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu i nie może naruszać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, godzić w uczucie religijne i polityczne, nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe.
– praca przechodzi na własność Organizatora i może być nominowana do dalszych etapów LKA,
– Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu, Internecie oraz środkach masowego przekazu w celach promocyjno-informacyjnych,
– praca nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów,
 
4. Kryteria oceny:
– oryginalność pomysłu
– ekspresja,
– wyraz artystyczny,
– jakość techniczna,
– zgodność z tematem
 
Oceny prac dokona specjalnie powołana Rada Artystyczna. Rada decyduje o przyznaniu tytułu laureata i nominacjach uczestników do kolejnych etapów.
Werdykt Rady Artystycznej jest nieodwołalny.
Prace należy wysłać do 5 maja 2021r. drogą elektroniczną do Miejskiego Domu Kultury w Witnicy, na adres mailowy
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
organizacja@mdk.witnica.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *