W Żółtym Pałacyku zajęcia z rękodzieła słuchaczy UTW, a za oknami jesień.

Zdjęcia E. Janowicz