Spotkanie z pisarką Ireną Dowgielewicz 27.02.2019

Sekcja „Żywego słowa” UTW w Witnicy z Miejską Biblioteką Publiczną w Witnicy zorganizowały 27 lutego w „Żółtym Pałacyku’’ wieczór poświęcony Irenie Dowgielewicz – pisarce witnicko-gorzowskiej, która wydała wiele tomików i opowiadań.
Irena Górska (później Dowgielewicz) mieszkała w Witnicy w latach 1945-49. Pracowała w tutejszej fabryce mebli, którą przez pewien czas kierowała.

O tych pierwszych powojennych latach w naszym miasteczku opowiedziała na kartach „Krajobrazu z topolą”.

Ta jedyna większa epicka praca była tematem spotkania.

Starałyśmy się, czytając fragmenty utworu, pokazać realia witnickie w powieści.

Grażyna Banda i Teresa Mika z sekcji plastycznej UTW wykonały ilustracje do opowiadań pisarki. Biblioteka przygotowała na tę okazję prezentację jej książek.

Serdecznie dziękuję tym, którzy swą pracą i zaangażowaniem przyczynili się do przygotowania ciekawego wydarzenia.

Szczególnie dziękuję koleżankom: M. Sozańskiej, E. Wojnickiej, T. Mice, H. Łukieńczuk, i E. Mermer. Za zdjęcia dziękuję Romanowi Czarneckiemu z Zielonej Góry.

Ewa Janowicz.