Gminny Dzień Sportu – Otwarcie orlika lekkoatletycznego