Warsztaty Plastyczne marzec 2022

W pracowni praca wre 🤩
Mali artyści mają pełne ręce roboty: lepią, malują i kreatywnie spędzają czas 🎨