SOWA – Małe Centrum Nauki Kopernik

Myślisz lepiej, niż myślisz! – motto „SOWY”

Małe Centrum Nauki Kopernik „SOWA” w Witnicy składa się z sali ekspozycyjnej, wyposażonej w 18 eksponatów związanych z różnymi dziedzinami wiedzy, takimi jak biologia, technika czy fizyka, a także Majsterni, czyli przestrzeni służącej do samodzielnego rozwiązywania wyzwań konstruktorskich i logicznych.

Misją „SOWY” jest zachęcenie do doświadczania, obserwacji, samodzielnego eksperymentowania, rozbudzenie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy.

„SOWA” mieści się w budynku Regionalnego Centrum Ratownictwa przy ul. Żwirowej w Witnicy.

Organem prowadzącym jest Miejski Dom Kultury.

Serdecznie zapraszamy!


Film z uroczystego otwarcia SOWY w Witnicy – 26 września 2022


Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2025.